Login

Eingeloggt als:

Peter Sommer

28.301.03-23
28.301.03-23
    

Getriebe 7,5 konstant

ferGUard*silber,
Anwendung: Grundsicherheit, RC 1 + RC 2

G = Griffhöhe
KO = Kürzbar oben
A = Stulplänge
B / C / D / E = Schliesszapfenhöhe       
 

12 mm

No d'article HFF
mm
G A / KO
mm
B / CD / E
mm
Numéro d'usine Emballage Prix unitaire Prix CHF Quantité
28.301.03 435*-550 155
390/110
-/-
-/-
G-22141-00-0-1 10 1 pièce
load...
28.301.04 551-720 155
560/170
-/-
-/-
G-22142-00-0-1 10 1 pièce
load...
28.301.06 721-850
(700-850)
250
690/150
-/-
473/-
G-22143-00-0-1 10 1 pièce
load...
28.301.08 851-1100 400
940/250
-/-
545/-
G-22144-00-0-1 10 1 pièce
load...
28.301.11 1101-1350 500
1190/250
-/-
645/-
G-22145-00-0-1 10 1 pièce
load...
28.301.13 1351-1600 600
1440/250
299/-
795/-
G-22147-00-0-1 10 1 pièce
load...
28.301.15 1601-1850 600
1690/250
299/-
795/1313
G-22148-00-0-1 10 1 pièce
load...
28.301.21 1851-2100 980
1940/250
299/795
1395/-
G-22153-00-0-1 10 1 pièce
load...
28.301.23 2101-2305 980
2190/250
299/795
1395/1813
G-22154-00-0-1 10 1 pièce
load...